Vastuullisuus


Vastuullisuus

Tietoja Riddermark Bilin organisaatiosta ja sen vastuullisuustyöstä
Vastuullisuusraportissamme selvitämme, miten Riddermark Bil AB noudattaa kestävän liiketoiminnan raportointiin liittyviä vaatimuksia.

Vastuullisuusraporttimme on laadittu Ruotsin vuosikertomuksia koskevan lain 6 luvun säännösten mukaisesti. Vastuullisuusraportin laatimisesta vastaa yhtiön hallitus. Kussakin luvussa käsitellään yksi painopistealue ja kuvataan, miten yhtiömme toimii sen suhteen nyt, mitä kehitystoimenpiteitä siihen liittyen on suunnitteilla ja mitä riskejä yhtiö arvioi olevan kullakin osa-alueella.


Vuoden 2019 vastuullisuusraportissa esitetään myös raportin kuhunkin lukuun liittyvät tunnusluvut. Näin pyrimme olemaan avoimia yhtiön kaikille sidosryhmille ja lisäksi saamme itse arvokasta palautetta työmme edistymisestä. Yhtiön tavoitteena on jatkuva kehitys tällä tärkeällä osa-alueella. Vuoden 2018 raportti ei sisällä edellä mainittuja tunnuslukuja, sillä silloin meillä ei vielä ollut tarpeeksi tietoja luotettavien tulosten saamiseksi.

Riddermark Bilin perusliiketoimintamalli muodostuu käytettyjen henkilöautojen myymisestä sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Liiketoimintamallin kannalta keskeistä on erottua muista alan yrityksistä monilla eri osa-alueilla, jotka yhdessä tekevät toiminnastamme alan muihin toimijoihin verrattuna tuottavampaa. Yksi tällainen osa-alue on tehokkuuden ja automatisoinnin vaatiminen kaikissa prosesseissamme ja kaikessa toiminnassamme, alkaen autojen ammattimaisesta osto- ja vaihtotoiminnasta läpi koko autojen valmistelusta koostuvan tuotantoprosessimme aina autojen myynti-ilmoituksiin asti. Tähän toimintoketjuun kuluvan ajan pitäminen mahdollisimman lyhyenä on meille ensiarvoisen tärkeää.

Toinen tällainen osa-alue ja liiketoimintamme kulmakivi on vahva asiakaskeskeisyys. Lähtökohtamme on aina, että asiakkaat ovat edellytys olemassaolollemme ja sille, että saavutamme tavoitteemme: olla luonnollinen valinta markkinapaikaksi sekä käytettyjen autojen myyjille että niiden ostajille. Tiedämme, että auton ostaminen on yksi tärkeimmistä asiakkaan tekemistä kaupoista, ja pyrimme löytämään kaikkien tarpeisiin sopivat ratkaisut. Olemalla rehellisiä ja avoimia saavutamme asiakkaidemme luottamuksen ja täytämme heidän meille asettamat vaatimukset. Haluamme aina toimia oikein, ottaa täyden vastuun toiminnastamme ja tehdä asiakkaidemme hyväksi aina hieman enemmän kun muut. Pyrimme jatkuvasti muuttamaan ja kehittämään toimintaamme.Oletko kiinnostuntu lukemaan lisää meidän vastuullisuustyöstä: Klikkaa tästä niin voit lukea enemmän meidän vastuullisuusraportista 2018